Homepage

Předem děkujeme, že jste zavítali na náš webový portál. Doufáme, že zde naleznete přesně to, co právě hledáte.

Tým STUDNY-FM.

Jsme firma zabývající se širokým spektrem služeb v oblasti studní.

Proč je třeba studnu čistit

V každé studni dochází v období několika let k přírodnímu znečištění. Voda s sebou splavuje mnoho mechanických nečistot, mezi nimiž se nachází hlavně jíl, písek, bahno, organické a neorganické částice, plankton a mnoho dalších. Tyto látky společně s železem a manganem tvoří ve studni usazeniny, kaly a sedimenty, které uvnitř podporují tvorbu nebezpečných bakterií, plísní a řas. Díky tomuto Vaše studna ztrácí na vydatnosti a čistotě a kvalitě vody uvnitř. Optimální doma čištění je jednou za 2-3roky.

Rozdíl mezi kopanou a vrtanou studní:

Vlastní studnu můžete mít vrtanou (trubní) nebo kopanou (šachtovou). Oba tyto typy mají své výhody, ovšem co se týče vrtané studni, je mnohem kvalitnější a stálejší než studna kopaná. Rozdíl mezi těmito studnami je v jejich technologickém postupu.

Vrtané studny

Vrtané studny jsou vhodné hlavně jako pitné a užitkové vody. Lze ji využít jak v malých objektech, jako např. zahrady a chaty, ale také bytové domy či průmyslové objekty. Instalace této studny je mnohem šetrnější k okolí místa vrtu a není třeba připravovat prostředí. Její konstrukce dokáže oddělit mělkou a podpovrchovou vodu od jímací části podzemní vody, která není přímo závislá na srážkách. Její množství a jakost je tedy mnohem lepší.

Studnu (vodohospodářské dílo) je možné začít vrtat až po vyřízení stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod a je možné ho realizovat až po nabytí právní moci tohoto povolení. Po dokončení vrtu je třeba jej schválit příslušným vodoprávním úřadem.

Kopané studny

Kopané studny jsou vhodné jako využití v mělkých podložích.

Soupis veškerých služeb naleznete v naší NABÍDCE.

Partneři: